Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en deze website gebruiken, gaat u ermee akkoord zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie met u met betrekking tot deze website regelen.

Gebruik onze website niet als u het niet eens bent met een deel van deze algemene voorwaarden. De termen ‘RCI’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijzen naar de eigenaar van de website met statutaire zetel in 3 Place Ville Marie Suite 400 Montreal QC H3B 2E3, Canada.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Deze website maakt gebruik van cookies om browsevoorkeuren bij te houden. Als u het gebruik van cookies toestaat, kan de volgende persoonlijke informatie door ons worden opgeslagen voor gebruik door derden: naam, locatie, lidmaatschapsnummer, IP-adres en browsegeschiedenis.

Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel.

U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover toegestaan ​​door de wet.

Uw gebruik van enige informatie of materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke vereisten.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot ontwerp, lay-out, uiterlijk, uiterlijk, foto’s en afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyright-mededeling, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.

Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadeclaims en / of een strafbaar feit zijn.

Deze website kan van tijd tot tijd ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website (s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s). Sommige informatie op deze Website is verkregen van derden en wordt alleen ter informatie verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden in informatie van derden op deze website en onderschrijven geen van de beschreven activiteiten, gidsen, verkopers of dienstverleners. Het is uw verantwoordelijkheid om de veiligheid en geschiktheid van een activiteit te onderzoeken, en de referenties en geschiktheid van een gids, leverancier of serviceprovider van derden. We wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor betrokkenheid bij een activiteit en voor het gebruik van een gids, leverancier of dienstverlener van derden die op deze website kan worden vermeld of beschreven. Aanvullende vergoedingen, voorwaarden en beperkingen kunnen van toepassing zijn op elke activiteit of service en worden uitsluitend bepaald door de externe leverancier, gids of serviceprovider. Neem contact op met de externe serviceprovider, gids of leverancier voor volledige details. We boeken niet en doen ook geen uitspraken over de beschikbaarheid van activiteiten of diensten van derden.

Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Canada.

Woorden en uitdrukkingen die in de gebruiksvoorwaarden van deze website worden gebruikt, hebben de gewone betekenis die eraan wordt toegekend, tenzij de context anders voorschrijft.